top of page

הוזלת מלונות או תכנון וליווי טיול 

אנחנו מציעים שתי אפשרויות לעזרה למטיילים

הראשונה היא מתן הנחות על מלונות וספארי. באופציה זו אנו לא זמינים לתכנון טיול ושאלות כלליות על דרום אפריקה

האופציה השנייה היא תכנון מהיר וליווי בסיסי של הטיול

איך זה עובד

הסכם התקשרות                                                              

בין - ונח תיירות 

 

התמורה

נח תיירות תיתן מידע וייעוץ לטיול ותעמוד בקשר עם המטיילים במהלך הטיול. 

התשלום

מקומות הלינה והרכבים שהלקוח יבחר יוזמנו דרך נח תיירות, 

בהתחייבות למחיר הנמוך ביותר. 

 

תנאים

הלקוח לא יעביר ולא יפרסם מידע שקיבל, לרבות תוכנית הטיול.

מקדמה עבור מסלול טיול 800 ש"ח. אם יוזמנו המלונות והרכבים מנוח תיירות יקוזז סכום זה.

שינוי מסלול שאינו מכוח עליון לאחר הזמנת מקומות הלינה בעלות של 450 ש"ח.

 

הלקוח:                            סתיו לורנס, נח תיירות

                              

על מנת שיהיה הכי מוצלח שאפשר:

  • תכנון הטיול בשיחה ולא בהתכתבות.

  • בשבת וחג- רק מקרים דחופים.

  • אם לא השבנו מהר,ימתין הלקוח בסבלנות או ישלחתזכורת נעימה.

Thanks for registering to our event. See you there!

Worlds End South Africa
bottom of page